Productes
Modelo M-1
   Plataforma dissenyada per al muntatge de tot tipus d'ascensors. Disposa d'un sistema propi de seguretat de falques permanents que impedeix tot desplaçament de la mateixa sense l'acció voluntària de l'usuari. Permet determinar els eixos d'alineació de portes i guies de cabina i contrapès en funció de les mesures del xassís i cabina a instal·lar amb les seves plomades incorporades. Per la seva lleugeresa i fàcil maneig és una eina d'alta rendibilitat ja que la seva instal·lació i ús són summament senzills.
 .

      Plataforma amb les mateixes característiques que l'anterior, però simplificada per ser utilitzada únicament per a la instal·lació d'ascensors hidràulics. No porta els accessoris necessaris per a la instal·lació de guies de contrapès.

       Els dos models per la seva alta seguretat poden servir de base per a operacions de reparació i manteniment en cas d'haver d'intervenir sota d'una cabina o plataforma d'ascensor o muntacàrregues.
Productes
Modelo M-2